PopUpSipoo

 

”Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastukseen”

Hienoja uutisia Sipoosta!

Ohjelmointi on nyt mukana PopUpSipoo – Lastenkulttuurin saatavuuden parantamishankkeessa. PopUpSipoo-hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta, jossa parannetaan epätasaisesti jakautunutta taiteen perusopetuksen ja lastenkulttuurin saatavuutta Suomessa. Harrastuneisuuden tukeminen on osa hallituksen tavoitetta panostaa kouluviihtyvyyteen sekä parantaa lasten ja nuorten henkistä sekä fyysistä hyvinvointia. Harrastusten nähdään tukevan lapsen kokonaiskasvua ja -kehitystä sekä terveyttä ja hyvinvointia. Lisäksi harrastukset auttavat kiinnittymään yhteisöön ja toimimaan yhteisön jäsenenä.

Valtakunnalliset selvitykset osoittavat, että kaikilla lapsilla ja nuorilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta harrastamiseen. Sitä vaikeuttavat tai estävät monet seikat, kuten mieleisen tai sopivan harrastuksen puute, harrastuksen hinta, syrjäseudulla asuminen, kuljetusongelmat ja/tai kielitaito.

Hallituksen tavoitteet edistää lasten maksutonta tai kohtuuhintaista vapaa-ajantoimintaa toteutuvat lastenkulttuurin saatavuuden parantamishankkeissa, joissa harrastetunneille osallistumismaksua ei ole tai osallistumismaksut ovat kohtuullisia.

”Harrastuksissa yhdistyvät kaverisuhteiden vaaliminen, itsensä kehittäminen, lasten ja nuorten unelmat, omien vahvuuksien löytäminen, vuorovaikutus aikuisen kanssa sekä lapsen ja nuoren valinta käyttää vapaa-aikaansa mahdollisimman mielekkäästi. Harrastukset voivat ehkäistä syrjäytymistä ja olla keino auttaa syrjäytyneitä nuoria.”

Suomen Koodikoulu järjestää koodikerhoja ohjelmoinnin opetteluun ja tuettuun harrastamiseen Sipoonlahden, Leppätien, Jokipuiston ja Talman kouluilla keväällä 2018. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet PopUpSipoon verkkosivuilta.

 

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja (03/2017) ja PopUpSipoon verkkosivut.

Kommentointi on suljettu, mutta paluuviitteet ja päivitysilmoitukset ovat avoinna.